Cílení internetové reklamy - Online marketing - Standa Vavřík

Přejít na obsah

Cílení internetové reklamy

Standa Vavřík
Vytvořil v Internetová reklama ·
Objem dat na internetu se každým rokem zdvojnásobuje. Chtete být vidět, mít více zákazníků a více objednávek?

Výkonnostní internetový marketing je mnohem  levnější, než náklady na jednoho obchodního zástupce pro jakoukoli  společnost. Proto pozice obchodních zástupců brzo skončí. Náklady  spojené se zaměstnáváním obchodního zástupce na hlavní pracovní poměr  jako pořízení služebního auta, pravidelné náklady na služební cesty,  notebook, sociální a zdravotní pojištění, propagace a další skryté  náklady jsou v dnešní době zbytečné a neúměrně zatěžuje firemní cash  flow. Reklama na internetu vám sníží náklady na nové potencionální  zákazníky na desetinu nákladu než přijímat pro zvýšení obratu dalšího  obchodního zástupce. Lepší je zaměstnat obchodníka, který rozumí jak  prodeji, tak internetové reklamě na internetu a umožnit mu vytvořit  "prodejní trychtýř". Takový obchodník potom maximalizuje úspěšnost  obchodních schůzek, protože vyjíždí za klienty, kteří Vás chtějí, než  aby se tlačil do dveří, které jsou zavřené.Je lepší inzerovat v tradičních masmédiích, nebo na internetu?

  •  Nevýhody televize - sdělení je časově omezeno, kampaně v nákladech milionů korun, reklamní hluchota potencionálních zákazníků a v neposlední řadě nedostupnost dodatečných informací.
 
  • Nevýhody rozhlasu - sdělení je časově omezeno na několik málo minut za jeden den, stále stejný mluvený text a nemožnost změny kampaně v krátkém čase. Nemožnost měřit zacílení kampaní a špatná měřitelnost úspěšnosti kampaně. Zapojení v kampani je jen audio způsobem a nemáte možnost kombinovat text, zvuk a obraz. Reklama je povrchní, sdělující jen jednu myšlenku bez možnosti úspěšně cílit.
 
  • Nevýhody tiskové reklamy - nemožnost audia a videa. Malá pružnost a neschopnost měření úspěšnosti. Množství inzerátů v tisku často způsobí přehlédnutí.
 
  • Výhody internetové reklamy - zpětná vazba na zákazníky. To znamená více zákazníků a opakované objednávky.

  • Výhody internetové reklamy - měření v průběhu reklamy znamená, že zvýšíte úspěšnost kampaní.

  • Výhody internetové reklamy - platba za reklamu, až za přivedení zákazníka na vaše stránky.

  • Internetová reklama umožňuje multimediální sdělení. To znamená, že oslovíte potencionálního zákazníka ne jen textem, ale i obrazem, zvukem, animací nebo videem.

  • Internetová reklama je interaktivní. Potencionální zákazníci reagují okamžitě.

  • Internetová reklama  cílí na předem vybrané publikum, skupinu zákazníků a umí přivést zákazníka k objednávce.
Bez komentářů


Online marketing je cesta, jak se dostat do hlav zákazníků.
Stanislav Vavřík
Havířov
73601
Mob: 725 917 376
e-mail: info@standavavrik.cz
Copyright © 2010 – 2017 standavavrik.cz
Návrat na obsah